Privacybeleid

Privacybeleid

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Itineris hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en wil de privacy respecteren. In deze privacyverklaring vind je de nodige informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Itineris houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR).

Daarom:

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor een correcte en zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via carine.drijkoningen@itineris-advies.be

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbreif, gebruik maakt van onze diensten of deelneemt aan een activiteit, vragen we je om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze kernactiviteiten te kunnen uitvoeren. De persoonlijke data worden opgeslagen op beveiligde computers, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd.Nota’s worden in klasseurs bewaard, afgeschermd voor derden.

Communicatie via e-mail

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor die situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers.

Nieuwsbrieven

Bij elke mailing vind je onderaan een link om je persoonsgegevens zelf aan te passen of om je uit te schrijven. Als je je gegevens wilt aanpassen of jezelf uit onze bestanden wilt halen, dan kan je ook contact opnemen via carine.drijkoningen@itineris-advies.be

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen en verwerken:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Je persoonsgegevens die je met ons deelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

We kunnen ook jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Itineris bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wetgeving vereist is.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten van betrokkenen

Wij bieden ten allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan Itineris hebt verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op via carine.drijkoningen@itineris-advies.be.

Vragen en feedback

Bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je altijd contact met ons opnemen via carine.drijkoningen@itineris-advies.be

Wijziging privacybeleid

We kijken ons privacybeleid regelmatig na en passen het aan bij eventuele veranderingen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.