Teambuilding en procesbegeleiding

Vergaderen

Teambuilding en procesbegeleiding

Als eigenaar heb ik zelf meer dan 20 jaar ervaring met organisatie-, team- en individuele ontwikkeling en organiseer ik graag teambuilding (met leerinsteek - bv. inzake samenwerking of communicatie) en procesbegeleiding op maat van uw bedrijf of organisatie. Neem zeker contact op voor een een- of tweedaagse met wat meer diepgang dan enkel 'speels'. We hebben 6 bouwstenen uitgewerkt, alles tesamen goed voor een zeer diverse driedaagse.

Als standaardaanbod alvast: